Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego