Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 30.11.2022 r.o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej, numer działki ewidencyjnej 811, obręb Sidzina, gmina Skoroszyce.