Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 23.02.2022 w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na ul. Braterstwa Broni (droga 104421O), ul. Kolejowej (droga nr 104426O) oraz częściowo na ul. Łąkowej (droga nr 104425O) w m. Skoroszyce, na działkach o nr ewid.:804, 809, 220/4, 220/5, 214/2, 671, 669, 226, 209/13, 207/3, 207/7, 208/4, 817/1, 817/2, 208/17, 208/8, 228/46, 230/3, 205/2, 230/4, 229/2, 808, 229/1, 231/1, 661, 630/3, 194/5, 17/2, 814/2, 814/1, 15, 14, 657, 13, 656, 739, 193/2, 193/8, 194/4, 193/4, 193/1, 193/2, 228/48, 224/1, 208/16 obrębie 0009 Skoroszyce