Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 16.06.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Makowice Solar Park" o mocy do 90 MW na terenie działek o nr: 25/2, 2/4, 7, 8/2, 12/1, 21, 20/2, 19/2, 18/1, 18/2, 15, 88/1, 94, 93, 92, 538, 542, 532, 543, 506, 503, 365/1, 365/2, 364, 6, 10, 91, 533, 458, 350 obręb Makowice oraz działce o nr 26 obręb Skoroszyce.