Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 10.03.2023 o wydaniu dla MB SUN 8 Sp. z o.o .ul. Tumska 4/202-430 Warszawa decyzji nr DS.6220.9.10.2022.BR z dnia 2023-03-06w sprawie zmiany decyzji DS.6220.16.9.2020.BR z dnia 2020-11-04 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Stary Grodków” o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczenie mienia realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 292, 295, 293/6, 293/8 i części działki 459 obręb Stary Grodków Gmina Skoroszyce.