Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 25.02.2021 w sprawie Budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 1 MW - Makowice PÓŁNOC na działce nr 75 w miejscowości Makowice