Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wydaniu dla Elektrownia PV 71 Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa decyzji nr DS.6220.23.9.2020.BR z dnia 16-06-2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 48 (obręb 0009) w miejscowości Skoroszyce, Gmina Skoroszyce.