Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 11.09.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji o wz dla przedsięwzięcia pn. kompleks wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Makowice Solar Park"