Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.10.2021 o wydaniu decyzji dla PVE280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C 85-065 Bydgoszcz dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 92/1, 154,1, 744/1, 788 oraz działkach stanowiących drogi 101,113,155, 741, 803, 810 w obrębie Sidzina w Gminie Skoroszyce