Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie dróg w Skoroszycach ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa