Obwieszczenia Wójta

Obweszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 09.09.2022 o wydaniu decyzji nr DS.6220.5.9.2022.BR z dnia 2022-09-09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 304, 313/4, 687/1 w obrębie Skoroszyce w Gminie Skoroszyce