Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 19.10.2021 w sprawie wydania decyzji DS.6220.7.8.2022.BR o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 30 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 92/1, 154,1, 744/1, 788 oraz działkach stanowiących drogi 101,113,155, 741, 803, 810 w obrębie Sidzina w Gminie Skoroszyce