Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 13.02.2024 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2