Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 25.04.2023 - o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2