Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie w sprawie budowy farm fotowoltaicznych o mocy 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną