Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 24.01.2024 - o wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznej o mocy do 3,1 MWp (z możliwością etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Skoroszyce realizowanego na działce nr 55 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce