Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 25-01-2021 - w sprawie przesięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie dróg w Chróścinie - ul. Słoneczna, Leśna , Cicha, cz. ul.Kasztanowej"