Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie - o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.48 (obręb 0009) w m. Skoroszyce