Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE z dnia 06.02.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji zmiany decyzji DS.6220.16.9.2020.BR z dnia 2020-11-04 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Stary Grodków o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą