Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 04:57:48

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 01.02.2024 - o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce realizowanego na działkach 208/23 i 208/25 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce