Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych - obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce