Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowej na wykonnie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Sidzinie