Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu drogi gminnej gruntowej (ul. Stawowej) w Chróścinie