Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi : Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z wizualizacją, przebudowy/rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Skoroszycach z możliwością zaadoptowania istniejących pomieszczeń szkoły na Przedszkole.