Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe - usługa projektowa: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny (część działki 184)