Informacja publiczna

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RG.7427.3.12.2023.JJ z dnia 26.10.2023 r.


Zawiadomienie stron o zakończeniu toczącego się przed Marszałkiem Województwa Opolskiego postępowania w sprawie zatwierdzenia

„Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego

w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej”