Informacja publiczna

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.07.2019 r.