Informacja publiczna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. projektowanej myjni samochodowej w Skoroszycach