Informacja publiczna

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.02.2023 r. Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.15.2022.MW.Sk.17