Informacja publiczna

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoroszyce za 2020 r.