Informacja publiczna

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoroszyce za 2019 r.