Informacja publiczna

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest