Informacja publiczna

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.