Informacja publiczna

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu, na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.