Informacja publiczna

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowaniaw sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej”