Informacja publiczna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości z dnia 1 września 2023 r.