Informacja publiczna

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 9 sierpnia 2023