Informacja publiczna

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 24.05.2023 - o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Farma fotowoltaiczna Czarnolas I realizowanego na działkach 128/1, 240, 269/5, 250, 249 obręb Czarnolas.