Informacja publiczna

MONITORING REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020