Informacja publiczna

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoroszyce za 2017 r.