Informacja publiczna

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 11.05.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MWP wraz z infrastrukturą techniczną oraz przyłączami w obrębie Czarnolas Gmina Skoroszyce realizowanego na działkach 291, 292, 310, 312, 295/2, 309, 269/6 obręb Czarnolas