Informacja publiczna

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego - zmiana ceny


Wójt Gminy Skoroszyce informuje, że w dniu 11 maja 2023r. uległa zmianie cena paliwa stałego po preferencyjnej cenie tj. 1500 zł/tonę ( bez załadunku) 1600 zł/tonę ( z załadunkiem) w Gminie Skoroszyce

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać i złożyć wyłącznie w Urzędzie Gminy w Skoroszycach

Wykaz paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

Wolumen przeznaczony do sprzedaży końcowej (w tonach) –ORZECH: ok. 3,5t

Wolumen przeznaczony do sprzedaży końcowej (w tonach) –GROSZEK: ok.7t

Zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do urzędu, aż do wyczerpania zapasów paliwa.