Informacja publiczna

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym