Informacja publiczna

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz pozwolenie na budowę na roboty budowlane dla zadania: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa-Brzeg" w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2014-2020 r."