Informacja publiczna

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi