Informacja publiczna

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie decyzji z dnia 31.01.2023 DLI-II.7621.51.2021.AW.17