Konsultacje społeczne

Podsumowanie startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu " Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku"