Konsultacje społeczne

Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych w ramach Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 wraz z formularzem wnoszenia uwag do strategii.


 • Obwieszczenie

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2016-01-29 22:11

 • Strategia transportu

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2016-01-29 22:11

 • Prognoza

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2016-01-29 22:11

 • Załącznik 4

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2016-01-29 22:11 Liczba pobrań: 1

 • Formularz wnoszenia uwag

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2016-01-29 22:11