Konsultacje społeczne

Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2024


Wójt Gminy Skoroszyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.