Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skoroszyce na lata 2021-2032